יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
עם הגעת החורף בבית הספר מתקימת הפסקה משחקת בה תלמידים מכיתות גבוהות מפעילים תלמידים מכיתות נמוכות במשחקי קופסא

2.jpg 3.jpg