יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
עם הגעת החורף בבית הספר מתקימת הפסקה משחקת בה תלמידים מכיתות גבוהות מפעילים תלמידים מכיתות נמוכות במשחקי קופסא

2.jpg 3.jpg