יום א', יד’ בשבט תשע”ט
תלמידי בית הספר התיחדו בטקס מרגש ליום הזכרון .בטקס השתתפו תלמידי בית הספר בקטעי קישור, בשירה ,בזמרה ,ובריקוד יהי זכר הנופלים ברוך

*וידאו:3315290-F4WF8NCe2r&יוםהזכרוןלאתר.mp4*