יום ש', י’ בתמוז תשע”ח
בית הספר מציין בכל חודש עברי את ימי ההולדת של ילידי החודש

בית הספר מציין בכל חודש עברי את ימי ההולדת של ילידי החודש