יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
בית הספר מציין בכל חודש עברי את ימי ההולדת של ילידי החודש

בית הספר מציין בכל חודש עברי את ימי ההולדת של ילידי החודש