יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
הורים יקרים מצורף בזה טופס תשלומי הורים לשנה זו

תשלומי הורים תשעח.docx