יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
הורים יקרים מצורף בזה טופס תשלומי הורים לשנה זו

תשלומי הורים תשעח.docx