יום ג', י’ בטבת תשע”ט
שירי מחנכת כיתה א בבית ספרנו מסבירה על הנכונות לילד לכיתה א כמו כן מצורפות ההנחיות להרשמה בהצלחה

*וידאו:3539861-en5Qjha62l&031-2eb959d803b3.MP4* מוכנות לכיתה א.docx