יום ג', י’ בטבת תשע”ט
שימו לב איסור הכנסת בוטנים ומוצרים המכילים בוטנים לשטח בית הספר
פורסם: 14:13 (31/08/17) ישעיהו דורון איזנהמר
שימו לב:

אין להכניס למתחם ביה"ס בוטנים או מוצרים המכילים בוטנים!!!

ישנו תלמיד עם אלרגיה מסכנת חיים לבוטנים.